Niðurgreiðslur og styrkir

Notaðu möguleikana sem bjóðast þér frá bæði sveitar- og stéttarfélögum það munar um minna.


 

 

Þegar um er að ræða nám sem einstaklingur/félagsmaður ákveður að taka að eigin frumkvæði og er í beinu samhengi við starf viðkomandi er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi um allt að 90% af kostnaði við námið.

Frekari upplýsingar
Iðja niðurgreiðslur styrkir námskeið

Félagið stendur árlega fyrir fjölda námskeiða af ýmsu tagi og einnig heldur hver starfsgreinadeild uppi fræðslu- og kynningarstarfi sem beinist þá sérstaklega að félagsmönnum viðkomandi deildar. Trúnaðarmenn á vinnustöðum eru mikilvægur hlekkur í uppbyggingu félagsins og fyrir þá eru haldin sérstök námskeið.

Frekari upplýsingar

Frístundakortið - Styrkjakerfi í frístundastarfi
fyrir 6 til 18 ára börn og unglinga í Reykjavík

Í september 2007 var tekið í notkun nýtt styrkjakerfi, Frístundakort, vegna tómstunda barna og unglinga 6 til 18 ára í Reykjavík. Haustið 2007 nam styrkur á hvert barn kr. 12.000, árið 2008 er styrkurinn kr. 25.000 og árið 2009 verður hann óbreyttur kr. 25.000 á barn.

Frekari upplýsingar

Almennir starfsmennta-styrkir til starfsmennta-náms. Styrkur fyrir 75% námskeiðsgjalda en að hámarki 60.000 kr á ári.

Frekari upplýsingar

Vissir þú að:
...Fyrirtæki geta fengið allt að 75% niðurgreiðslu vegna þjálfunar.
...Atvinnulausir geta fengið allt að 75% niðurgreiðslu vegna námskeiðs.
...Við hjálpum fyrirtækjum að sækja um styrk og niðurgreiðslu.

Frekari upplýsingar

Fræðslusjóður SA og verkafólks á landsbyggðinni úthlutar á samningstímanum einstaklingsstyrkjum til félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem eru aðilar að Starfsgreinasambandi Íslands (SGS) þó ekki þeirra aðildarfélaga SGS sem mynda Flóabandalagið.

Frekari upplýsingar


Félagsmenn VR geta sótt um fræðslustyrk í starfsmenntasjóði sem stofnaðir voru á grundvelli kjarasamninga VR og vinnuveitenda árið 2000. Markmið þeirra er að auka hæfni og menntun verslunar- og skrifstofufólks og stuðla að auknu framboði af námi og námsefni.

Frekari upplýsingar
Félag Bókagerðarmanna

 

• Auðvelt að sækja um á www.pts.is og www.fbm.is.
• Eindagar umsókna: 15. hvers mánaðar, september-maí.
• Umsókn skal berast áður en nám hefst.
• Styrkur er greiddur þegar námskeiði er lokið með staðfestingu.

Frekari upplýsingar

 

Ef um er að ræða almennt og viðurkennt nám sem leggja má til grundvallar undir annað starfstengt nám s.s. nám við öldungadeild eða viðurkennda fræðslustofnun (tungumálanám, tölvunám eða annað almennt nám) er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi allt að 75% af kostnaði við námið.

Frekari upplýsingar hér
Samtals getur félagsmaður sótt um niðurgreiðslu á námskeiðsgjöldum að hámarki 30.000 kr á ári. Fullan styrk kr. 30.000, má nýta á fleiri en eitt námskeið, sbr. eftirfarandi forgangsröðun.

Frekari upplýsingar
Natasha

Sveitarfélagið Álftanes úthlutar sérstökum fjárstyrkjum til barna og ungmenna á aldrinum 6 – 16 ára vegna ástundunar íþrótta, lista og tómstunda.

Frekari upplýsingar

Einstök börn niðurgreiðslur styrkir

Meginreglur styrkja Einstakra barna eru þær að hægt er að sækja um einn styrk úr hverjum flokki fyrir hvert barn einu sinni á ári.

Skilyrði fyrir styrkveitingum er að félagsmenn hafi greitt félagsgjald ársins og að ekki ekki séu eldri félagsgjöld ógreidd.

Allar styrkveitingar eru háðar því að fjárhagur leyfi þær hverju sinni.

Frekari upplýsingar

Eingöngu námskeið sem eru á fagsviði umsækjanda geta notið styrks úr eftirmenntunarsjóð. Styrkur getur verið í formi niðurgreiðslu á námskeiðsgjaldi. Styrkupphæð getur ekki numið hærri upphæð en helmingi námskeiðsgjalds og aldrei hærri upphæð en 25.000 kr. á ári

Frekari upplýsingar

Ýmsir námsláns möguleikar og styrkir frá Lín

Frekari upplýsingar

bondi

Ýmsir námsláns möguleikar og styrkir frá Bændasamtökum Íslands.

Frekari upplýsingar

 

::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext:: ::/wysiwyg_fulltext::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::panel_end:: ::/panel_end::
::jseblodend::::/jseblodend::